Konference

V současné době připravuje Katedra anglického jazyka a literatury mezinárodní konferenci ELF14 s očekávaným termínem zahájení v září 2024. Pro veškeré aktuální informace ke konferenci kontaktujte hlavní organizátory PhDr. Veroniku Quinn Novotnou, Ph.D.  a Mgr. Jiřinu Dumkovou.